INFORMATION

Here you find information about:

 

OPENING HOURS

OPENING HOURS

We are open on:

Mon/Tue/Wed/Thu/Fri: 08:30 to 17:30
   

We are also open 3 times a month on Saturdays from 09:00 to 13:00.

 

On the following days we can be contacted by phone:

Mon/Tue/Wed/Thu/Fri: 08:30- 12:30 and 13:30 - 17:00
   

 

EMERGENCIES

For emergencies during the above opening hours you can call on 020 - 34 576 78 (general phone number of the practice)

For extra availability in case of an emergency you can contact us also on 06 - 487 766 71 from Monday through Friday between 08:30-17:00 (emergency phone number of Tandheelkunde Praktijk Amstelveen).

 

When the practice is closed and the emergency phone number of Tandheelkunde Praktijk Amstelveen is switched off, you can call (in case of urgent dental pain or a dental emercency) TandartsSpoedPraktijk (OLVG hospital Amsterdam) 0900-8602. Website: www.tandartsspoedpraktijk.nl 

 

Or you can contact the Mondzorgpoli spoedgevallendienst (dental emergency service) on phone no. 088-2632727

For more information please visit www.mondzorgpoli.nl.

PAYMENTS & TARIFFS

PAYMENTS & TARIFFS
 

Because we would like to be busy with our patients rather than the administration all our invoicing is handled by Infomedics
 
We would like to ask you to inform us, Infomedics and your insurance company ahead of time on your change of address. By doing so, you avoid unnecessary interest and collection fees.
 
It is important that you keep the settlement period as mentioned on the invoice. Infomedics is by law entitled to take the necessary actions to collect the amount you owe. If you, no matter the reasons, are not able to pay your invoice in time, please contact Infomedics on telephone no. 0900 - 7777 771 (10 cent per minute). If you have questions about the invoice, you can contact them on the same telephone no. or you can visit the Infomedics patient website www.uwnota.nl. For another copy of your invoice please use telephone no.: 0900 - 5050 303 (50 cent per call)
 
With some of the insurance companies Infomedics has a payment agreement. This means that we can send your invoice directly to your insurance company. Please ask the assistant if this is also applicable for your insurance company.
 

In the practice you can find a folder with the payment conditions Infomedics to take home with you.

 

The tariffs set by the Dutch Healthcare Authority (Nza, the Government) can be found at www.vergelijkmondzorg.nl

PRIVACY

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

 

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • De praktijk kan (van tijd tot tijd) de patiënten die de praktijk hebben bezocht voor een controle of behandeling benaderen via een patiëntenenquete. De praktijk acht dit noodzakelijk voor het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening, en heeft daarmee een gerechtvaardigd belang. Voor de patiëntenenquete wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een enkel persoonsgegeven, namelijk het e-mailadres van de patiënt. Patiënten die hieraan niet wensen mee te doen hebben via de uitnodiging de mogelijkheid om zich af te melden voor de enquete en zullen daarna niet meer voor dit doel benaderd worden.

KLACHTEN

Gesprek

De meeste patiënten zijn tevreden met hun tandarts. Toch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt. Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. Meestal is een gesprek afdoende om samen tot een oplossing te komen.

 

Second Opinion

U heeft de mogelijk om bij een andere tandarts een second opinion te laten uitvoeren. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

 

Klachtenregeling

Mocht u er onverhoopt niet uitkomen met uw tandarts dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van uw tandarts. De klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht door te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts.

 

Informeer bij welke klachtenregeling uw tandarts is aangesloten alvorens u een klacht indient!

 

 

ANT klachtenregeling

Op de website van het ANT kunt u een contactformulier invullen via de volgende link: https://www.ant-tandartsen.nl/patienten/contactformulier/

 

KNMT klachtenregeling

Om uw klacht met een onafhankelijke partij te bespreken kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Dit informatie punt is opgericht door het KNMT en u kunt hier alleen gebruik van maken indien uw tandarts is aangesloten bij het KNMT.

Op de website www.allesoverhetgebit.nl kunt u meer lezen over de klachtenregeling en kunt u een online contactformulier invullen.

 

 

Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.